Pogovori: Diabetično stopalo

Spletno srečanje

asis. dr. Mojca Lunder, dr. med. spec. int., Klinika za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, UKC Ljubljana,
Kliment Dajoski, dr. med., Klinični oddelek za kirurške okužbe in diabetično stopalo, UKC Ljubljana
11. januar 2022