Aparat za določanje glukoze v krvi

Šifra:  1231  Aparat za določanje glukoze v krvi
PREDPISOVALEC:  Specialist 
ODLOČBA Ne
IZPOSOJA: Ne
POPRAVILO: Ne
OBNOVLJIVA NAROČILNICA:  Ne 
TRAJNOSTNA DOBA: 5 let
BOLEZEN / ZDRAVSTVENO STANJE / DRUGI POGOJI: Zavarovana oseba s sladkorno boleznijo, ki aktivno sodeluje pri zdravljenju in je usposobljena za izvajanje samokontrole* in samo-vodenja**:

  • če se trajno zdravi z inzulinom
  • če ima neurejeno sladkorno bolezen na kombinirani peroralni terapiji, ko začne z edukacijo za inzulinsko zdravljenje ali
  • če ima ugotovljeno sladkorno bolezen v času nosečnosti ali dojenja.

Zavarovana oseba s prirojeno ali pridobljeno motnjo presnove, ki ima za posledico hiperinzulinemijo, ta pa hipoglikemijo, če aktivno sodeluje pri zdravljenju in je usposobljena za izvajanje samokontrole in samo-vodenja.

*Samokontrola je kontrola glukoze v krvi, medceličnini ali urinu.
**Samo-vodenje je takojšen ukrep za dosego ciljne vrednosti glikemije.
Samokontrolo in samo-vodenje izvede zavarovana oseba sama ali oseba, ki zanjo skrbi.

VIR: Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja