Diagnostični trakovi za aparat za določanje glukoze v krvi

Šifra: 1232  Diagnostični trakovi za aparat za določanje glukoze v krvi
PREDPISOVALEC:  Zdravnik, lahko tudi specialist (napotni zdravnik), če ga je za predpisovanje pooblastil osebni zdravnik
IZPOSOJA:  Ne 
OBNOVLJIVA NAROČILNICA: Da 
TRAJNOSTNA DOBA: Ocena osebnega zdravnika
BOLEZEN / ZDRAVSTVENO STANJE / DRUGI POGOJI: Zavarovana oseba s pravico do aparata za določanje glukoze v krvi.
VIR: Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja