Inzulinska črpalka

Inzulinska-crpalka-Medtronic

Šifra: 1252  Inzulinska črpalka
PREPISOVALEC:   Specialist, določen s sklepom ZZZS 
ODLOČBA: Ne
IZPOSOJA:   Ne 
POPRAVILO: Ne
PREDPIS NAROČILNICE:
(št. dni do izteka dobe)
30
TRAJNOSTNA DOBA:  4 leta
BOLEZEN / ZDRAVSTVENO STANJE / DRUGI POGOJI:

Zavarovana oseba, ki je bila pri dotedanjem zdravljenju zavzeta za uspeh zdravljenja in usposobljena za samokontrolo in samo-vodenje ter ravnanje z inzulinsko črpalko pri:

  • sladkorni bolezni tipa 1, pri kateri je bilo tudi 6-mesečno izvajanje funkcionalne inzulinske terapije (FIT) neuspešno,
  • sladkorni bolezni tipa 1 s sindromom nezavedanja hipoglikemije kljub zdravljenju z večkratnimi aplikacijami inzulina dnevno,
    sladkorni bolezni, ki se zdravi z inzulinom in pred načrtovano nosečnostjo ali med nosečnostjo in v času dojenja, in ki nima dobro urejene sladkorne bolezni kljub zdravljenju z večkratnimi aplikacijami inzulina dnevno, ali
  • zavarovani osebi, mlajši od 18 let, s sladkorno boleznijo tipa 1 ter s pogostimi in velikimi nihanji krvnega sladkorja kljub natančnem zdravljenju z večkratnimi aplikacijami inzulina dnevno.

V zdravstveni dokumentaciji in predlogu imenovanemu zdravniku lečeči diabetolog potrdi, da je zavarovana oseba aktivno sodelovala pri dotedanjem zdravljenju v skladu z navodili zdravnika in je usposobljena za samokontrolo, samo-vodenje in ravnanje z inzulinsko črpalko.
Pri zavarovanih osebah, mlajših od sedmih let, se zdravljenje sladkorne bolezni tipa 1 s pomočjo inzulinske črpalke lahko začne ob postavitvi diagnoze.

VIR: Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja
Navodilo o izdaji naročilnice za medicinski pripomoček in reverza za medicinski pripomoček
Navodilo za uveljavljanje pravice do zdravstvenih storitev z napotnico
Seznam s šifrantom, medicinskimi kriteriji, pooblastili, postopki in cenovni standardi