Inzulinska črpalka s sistemom zaprte zanke

Šifra: 1255  Inzulinska črpalka s sistemom zaprte zanke
PREPISOVALEC:   Specialist, določen s sklepom ZZZS
ODLOČBA: Ne
IZPOSOJA:   Ne 
POPRAVILO: Ne
PREDPIS NAROČILNICE:
(št. dni do izteka dobe)
30
TRAJNOSTNA DOBA:  4 leta
BOLEZEN / ZDRAVSTVENO STANJE / DRUGI POGOJI:

Zavarovana oseba s sladkorno boleznijo tipa 1 ima pravico do inzulinske črpalke s sistemom zaprte zanke (sistema za dovajanje in programirano samodejno prilagajanje odmerka inzulina), če z uporabo i) inzulinske črpalke, ii) inzulinske črpalke in intermitentnega ali kontinuiranega merjenja glukoze ali iii) funkcionalne inzulinske terapije in intermitentnega ali funkcionalnega merjenja glukoze:

  • ne dosega ciljnih vrednosti hemoglobina manj kot 7 % ali časa v ciljnem območju (TIR) med 3,9 in 10 mmol/l več kot 70 % v obdobju treh mesecev ali
  • ne uspe preprečiti pogostih, klinično pomembnih in hudih hipoglikemij in ne dosega časa pod želenim območjem (TBR) manj kot 3,9 mmol/l manj kot 4 %,
  • če se z uporabo inzulinske črpalke s sistemom zaprte zanke utemeljeno pričakuje doseganje zgoraj navedenih ciljev in če zavarovana oseba aktivno sodeluje pri zdravljenju.
VIR: Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja
Navodilo o izdaji naročilnice za medicinski pripomoček in reverza za medicinski pripomoček
Navodilo za uveljavljanje pravice do zdravstvenih storitev z napotnico
Seznam s šifrantom, medicinskimi kriteriji, pooblastili, postopki in cenovni standardi