Prožilna naprava

Šifra: Prožilna naprava
PREDPISOVALEC:  Osebni zdravnik
IZPOSOJA:   Ne 
POPRAVILO: Ne
OBNOVLJIVA NAROČILNICA:  Ne 
TRAJNOSTNA DOBA:  3 leta
BOLEZEN / ZDRAVSTVENO STANJE / DRUGI POGOJI: Zavarovana oseba s sladkorno boleznijo, ki obvlada *samokontrolo in **samo-vodenje.

*Samokontrola je kontrola glukoze v krvi, medceličnini ali urinu.
**Samo-vodenje je takojšen ukrep za dosego ciljne vrednosti glikemije.
Samokontrolo in samo-vodenje izvede zavarovana oseba sama ali oseba, ki zanjo skrbi.

VIR: Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja