Pravno obvestilo

Vsebina na teh spletnih straneh je last podjetja Zaloker & Zaloker d.o.o. (v nadaljevanju Zaloker & Zaloker oz. družba) in je informativne narave ter ne nadomešča nasveta zdravstvenega delavca in ne navodil za uporabo izdelka. Objavljeni  nasveti so povzeti iz proizvajalčevih gradiv, strokovnih študij in povratnih informacij uporabnikov izdelkov.

Zaloker & Zaloker ne odgovarja za uporabo spletnih strani www.zaloker-zaloker.si, kot tudi ne za vsebine povezav spletnih strani objavljenih s strani tretjih oseb in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Zaloker & Zaloker bo vzdrževal vsebine spletnega mesta ter skušalo zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost, kot tudi ne za morebitne posledice napačnega tolmačenja vsebovanih spletnih vsebin.

Zaloker & Zaloker si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani v celoti ali delno, brez predhodnega opozorila.

Izjava o avtorstvu

Na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) je podjetje Zaloker & Zaloker nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami v najširšem pomenu (besedila, fotografije, skice, zemljevidi in načrti, avdio-video posnetki, računalniški programi) objavljenimi na tem spletnem mestu.

To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja predstavnika podjetja Zaloker & Zaloker prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršno koli razširjanje v komercialne namene.

Z zakonom (ZASP, členi 48, 49, 51) sta izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem treba obvezno navesti vir in avtorstvo dela. ZASP (člen 50) dovoljuje tudi uporabo in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno uporabo.

O podjetju

Zaloker & Zaloker d.o.o.
Kajuhova ulica 9
SI-1000 Ljubljana
E: info@zaloker-zaloker.si
T: +386 (0)1 542 51 11
F: +386 (0)1 542 43 32

Polno ime: ZALOKER & ZALOKER trgovinska in proizvodna d.o.o.
Direktorica: Jasna Šturm
Osnovni kapital: 60.721,41 EUR
Davčna: SI25971808
Matična: 5308097000
TRR: SI56 0510 0800 0034 524
Vpis v sodni reg.: 1/03454/00 (Okrožno sodišče v Ljubljani)