Inzulinska črpalka

Inzulinska-crpalka-Medtronic

Šifra: 1252  Inzulinska črpalka
PREPISOVALEC:   Specialist, določen s sklepom ZZZS 
ODLOČBA: Ne
IZPOSOJA:   Ne 
POPRAVILO: Ne
OBNOVLJIVA NAROČILNICA:  Ne 
TRAJNOSTNA DOBA:  4 leta
BOLEZEN / ZDRAVSTVENO STANJE / DRUGI POGOJI:

Zavarovana oseba, ki je bila pri dotedanjem zdravljenju zavzeta za uspeh zdravljenja in usposobljena za *samokontrolo in **samo-vodenje ter ravnanje z inzulinsko črpalko pri:

  • sladkorni bolezni tipa 1, pri kateri je bilo tudi 6-mesečno izvajanje funkcionalne inzulinske terapije (FIT) neuspešno,
  • sladkorni bolezni tipa 1 s sindromom nezavedanja hipoglikemije kljub zdravljenju z večkratnimi aplikacijami inzulina dnevno,
  • sladkorni bolezni, ki se zdravi z inzulinom in pred načrtovano nosečnostjo oziroma med nosečnostjo in v času dojenja, in ki nima dobro urejene sladkorne bolezni, kljub zdravljenju z večkratnimi aplikacijami inzulina dnevno, ali
  • zavarovani osebi, mlajši od 18 let, s sladkorno boleznijo tipa 1 ter s pogostimi in velikimi nihanji krvnega sladkorja kljub natančnem zdravljenju z večkratnimi aplikacijami inzulina dnevno.

V zdravstveni dokumentaciji oziroma predlogu imenovanemu zdravniku lečeči diabetolog potrdi, da je zavarovana oseba aktivno sodelovala pri dotedanjem zdravljenju v skladu z navodili zdravnika in je usposobljena za samokontrolo, samo-vodenje in ravnanje z inzulinsko črpalko.

Pri zavarovanih osebah, mlajših od 7 let, se zdravljenje sladkorne bolezni tipa 1 s pomočjo inzulinske črpalke lahko začne ob postavitvi diagnoze.
*Samokontrola je kontrola glukoze v krvi, medceličnini ali urinu.
**Samo-vodenje je takojšen ukrep za dosego ciljne vrednosti glikemije.
Samokontrolo in samo-vodenje izvede zavarovana oseba sama ali oseba, ki zanjo skrbi.

VIR: Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja