Pogovori: Vodenje sladkorne bolezni z inzulinsko črpalko med bivanjem v bolnišnici

Spletno srečanje

prof. dr. Nataša Bratina, dr. med., spec. ped.,
asist. dr. Aleš Skvarča, Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, UKC Ljubljana
31. marec 2022