Lanceta za prožilno napravo

Šifra: 1236  Lanceta za prožilno napravo 
PREDPISOVALEC:  Osebni zdravnik
IZPOSOJA:   Ne 
ODLOČBA: Ne
OBNOVLJIVA NAROČILNICA:  Da
TRAJNOSTNA DOBA:  Ocena osebnega zdravnika
BOLEZEN / ZDRAVSTVENO STANJE / DRUGI POGOJI:

Zavarovana oseba s sladkorno boleznijo, ki obvlada samokontrolo* in samo-vodenje**.

*Samokontrola je kontrola glukoze v krvi, medceličnini ali urinu.
**Samo-vodenje je takojšen ukrep za dosego ciljne vrednosti glikemije.
Samokontrolo in samo-vodenje izvede zavarovana oseba sama ali oseba, ki zanjo skrbi.

VIR: Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja