L

Laktoza   Vrsta sladkorja v mleku; mlečni sladkor. 
Lanceta  Drobna igla (ki se uporablja v sprožilniku) za prebadanje kože, ki omogoči, da dobimo kapljico krvi. 
Ledvice  Organa fižolaste oblike, ki filtrirata odpadne snovi in tvorita urin. 
Lipid Maščoba v telesu.