Kako injicirati inzulin

Inzulin je treba aplicirati v podkožje trebuha ali zunanjega dela stegen. Na mestu injiciranja je potrebno narediti kožno gubo in inzulin aplicirati v gubo. S tem preprečimo, bi si inzulin aplicirali v mišico.

Pomembno je redno menjavanje mest aplikacij inzulina, saj le na ta način omogočamo, da inzulin lahko normalno prehaja v telo in primerno deluje. Pred aplikacijo se svetuje premešanje inzulina, in sicer tako, da peresnik nežno zavrtimo med obema dlanema. Po aplikaciji inzulina uporabljeno iglo vedno zavržemo v posodo iz plastike ali kovine, ki se zapre in po polnjenju sodi med posebne infektivne odpadke.

Ultra kratko delujoči inzulin in kratko delujoči inzulin se uporabljata za zniževanje krvnega sladkorja zaradi zaužitih obrokov hrane. Za kritje bazalnih potreb po inzulinu, ki nastanejo zaradi same presnove sladkorja v telesu, pa so namenjeni srednje dolgo delujoči, dolgo delujoči ali ultra dolgo delujoči inzulin. Zdravnik določi shemo zdravljenja z vrstami inzulina in odmerki, ki jih bo posameznik prejemal. Priporoča se, da si posameznik v dnevnik samokontrole redno beleži vrednosti krvnega sladkorja in odmerke inzulina, ki si jih aplicira. Le tako je možen čim boljši vpogled v vrednosti glikemije in čim bolj optimalna prilagoditev zdravljenja sladkorne bolezni.

Ob uvedbi inzulina je potrebno izobraževanje o aplikacijah inzulina, potrebno je tudi izvajanje merjenja krvnega sladkorja. Glede na vrednosti krvnega sladkorja je namreč možno prilagajanje odmerkov inzulina. Pred začetkom meritve krvnega sladkorja in aplikacije inzulina se svetuje temeljito umivanje rok z milom.

Viri:
  • asist. dr. Mojca Lunder, dr. med., spec. int., UKC Ljubljana