Vrste inzulinov

S trajanjem sladkorne bolezni se delovanje trebušne slinavke postopoma izčrpa, takrat pa je potrebno nadomestno zdravljenje z inzulinom. Inzulin se aplicira v obliki podkožnih injekcij.

Kako se inzulini razlikujejo med seboj?

Poznamo različne vrste inzulinov, ki se med seboj razlikujejo glede na:

  1. Čas začetka delovanja inzulina v telesu. To je čas, ki je potreben, da inzulin iz mesta aplikacije (podkožje) prispe v kri in začne zniževati krvni sladkor.
  2. Čas največjega delovanja inzulina v telesu (vrh delovanja). To je čas, ko inzulin v telesu doseže največji učinek oziroma najmočneje znižuje krvni sladkor.
  3. Čas trajanja delovanja inzulina. To je celotno časovno obdobje, v katerem posamezni inzulin vpliva na zniževanje krvnega sladkorja.

Poleg tega se inzulini med seboj razlikujejo tudi po tem, ali so po strukturi podobni človeškemu inzulinu (humani inzulini) ali pa so narejeni s pomočjo tehnoloških sprememb molekule inzulina (analogi inzulina). Na ta način je možno delovanje molekule inzulina spremeniti (kot npr. prilagoditi čas delovanja inzulina ali prilagoditi hitrost privzemanja inzulina iz podkožja v kri).

Katere vrste inzulina poznamo?

Tabela in slika spodaj prikazujeta posamezne vrste inzulina glede na čas začetka delovanja inzulina, čas največjega delovanja in trajanje delovanja inzulina. Čas največjega delovanja posameznega inzulina je na sliki označen z zvezdicami (*).

Vrste inzulina Predstavniki Čas začetka delovanja inzulina v telesu po aplikaciji Čas največjega delovanja inzulina v telesu po aplikaciji Čas trajanja delovanja inzulina v telesu
Ultra kratko delujoči inzuln Analog inzulina aspart, glulizin, lispro, aspart ca. 15 min ca. 30-90 min do 4 ure
Kratko delujoči inzulin Sintetični človeški (humani) inzulin 30-60 min ca. 1-3 ure do 8 ur
Srednje dolgo delujoči inzulin Sintetični človeški (humani) inzulin s podaljšanim delovanjem 1-3 ure 2-6 ur do 18 ur
Dolgo delujoči inzuln Detemir, Glargin ca. 60 min relativno brez vrha do 24 ur
Ultra dolgo delujoči inzulin Degludek, glargin U300 brez vrha do 36 ali 42 ur

 

Poleg zgoraj naštetih inzulinov poznamo tudi dvofazne oziroma mešane inzuline. Pri dvofaznih inzulinih sta v istem peresniku (pripravku) v vnaprej določenem razmerju združena kratko delujoči inzulin in srednje dolgo delujoči inzulin. Delež kratko delujočega inzulina je v posameznem pripravku lahko 25 %, 30 % ali 50 %. Prednost uporabe dvofaznega inzulina je to, da je enostavnejša v primerjavi s posameznimi inzulini, potrebnih je manjše število dnevnih aplikacij, možnost napak pri odmerjanju je manjša. Slabost uporabe dvofaznega inzulina je v tem, da ne omogoča tako dobre možnosti zdravljenja kot uporaba ločenih komponent inzulina.

Viri:
  • asist. dr. Mojca Lunder, dr. med., spec. int., UKC Ljubljana
  • Peters A., Laffel L., ADA/JDRF Type 1 Diabetes Sourcebook, 2013.

Preverite svoje znanje:

Inzulini se med seboj razlikujejo po ...
Čestitamo, vaš odgovor je pravilen.
Vaš odgovor je žal napačen. Pravilen odgovor se nahaja tukaj.

Če želite v celoti preveriti svoje znanje o sladkorni bolezni, izpolnite kviz